Anne-Charlotte Hällén, Tävelsås

”Sommaren 2016 besvärades delar av vår fårbesättning av flugor, vi tog då in djuren och klippte dom. Därefter applicerade vi Försvinn uppe på deras huvuden och längs ryggen. Vi upplevde att djuren inte var besvärade på samma sätt efter behandlingen, och jag upplevde att eftersom vi behandlade en större grupp samtidigt så gav det också en viss positiv effekt mot flugor. ”

HUR FÅR JAG SÅR ATT LÄKA FORTARE?

I

VARUMÄRKESREGISTRERING

Skogsapoteket varumärke har godkänts av PRV i Sverige och är nu ett registrerat och skyddat varumärke. Detta bekräftar vår satsning på kvalitet och våra kunder.

7 + 3 =

I

OM SKOGSAPOTEKET

BEPRÖVAD KUNSKAP FRÅN DEN GAMLA BONDEPRAKTIKAN. Skogsapoteket AB tillverkar effektiva hudprodukter för djur och människor. Recepten har sitt ursprung i den gamla bondepraktikan med naturliga ingredienser från de småländska skogarna och myrmarkerna. Alla produkter tillverkas på gården med miljön i fokus.

cecilia@skogsapoteket.se

Högaskog 36194 Eriksmåla. Sweden

+46-708-320 788

Facebook.com/skogsapoteket